X-Pit:
  - vázak
  - ülések
  - kiegészítők

Játékeszköz:
  - kormányok
  - billentyűk
  - egerek
  - fejhallgatók

Számítógépek:
  - komplett gép
  - VGA kártyák
  - Memóriák
  - Processzorok
  - Alaplapok
  - Merevlemezek
  - Gépházak
  - KábelekKosár tartalmaFórum -> Számítógép

[ új hozzászólás ]

#18 - 2017-11-04 20:07 - rgftbivj (vendég)

1


#17 - 2013-07-21 6:03 - Adecoker (vendég)

Jajj Kati, ezek a tfcnde9ri kis egerek, a rf3zsaszin retek ffclekkel? he1t, ezt oketelvn kell hogy csine1ljam a kis unoke1mnak, nagyonszereti a kis sre1c a keme9ny toje1st...pontosan ma volt a hatodik szfcli napja. Kf6szi hogy feltetted ezt a fantasztikus aje1nlatot Husve9tre!


#16 - 2013-04-10 10:04 - Edgard (vendég)

Nagyon jf3 a fejtf6rő! Kfclf6nf6sen kednai oldalrf3l ne9zve ve1ratlan, ahonne9t a jenelk egyedfcl zi olvasata le9tezik, e9s csak vakarja a feje9t az ember, hogy hogy lehet ennyi mindent kiolvasni belőle A kednai udvarhf6lgy-rege9nyekben is sokszor szerepel macska, de amennyire le1tom, Jape1nban nagyobb kultusza volt. Versekben is tf6bbszf6r jelenik meg (Kedne1ban inke1bb csak a festme9nyeken kedvelte9k).Hogy macskafestőkf6nyvek e1tkerfcltek, azt valf3szednűnek tartom. Te1jke9p- e9s bambuszfestőkf6nyvekről tudom, hogy e1tkerfcltek, mie9rt ne vittek volna e1t ilyet is. c9s me9g a 16. sze1zadbf3l is le1ttam olyan jape1n macskafestme9nyt, amely a ne9he1ny sze1zaddal kore1bbi mintakf6nyvek előedre1sait tfckrf6zte. Azokat tehe1t musze1j volt a mesternek vagy a mester mestere9nek is olvasnia.


#15 - 2013-03-11 15:07 - Alex (vendég)

Sze9pen bfacsfaztattad a zegernye időt. Nem csak a myoolsgf3s "citronyokkal, hanem ezzel a ke9t verssel is.Jf3l estek, nem a savanyfa ke9pet hozze1k elő, amire aze9rt e1ltale1ban a citrom esete9ben gondolni szoktam. Most mosolyognak vide1man a ke9t versre, meg a kamere1dra is.


#14 - 2013-02-09 22:53 - Diyar (vendég)

Me1r leesett Napme1tka, de tengap reggel me9g csak a 2. ke1ve9mon voltam tfal...Nem nagyon vagyok otthon a fenyőkben, főleg az e9ghajlati ige9nyeiket ne9zve, de azt tudom, hogy a mandulafenyő (Pinus pinea) fagye9rze9keny, ne1lunk leginke1bb csak Pe9cs kf6rnye9ke9n e9rzi jf3l mage1t. A himale1jai dif3fenyő (Pinus geradiana) szerintem alapbf3l kiesik, csakfagy mint a kednai, mexikf3i vagy colore1df3i fenyő. Tale1n a havasi cirbolyafenyő (Pinus cembra) szf3bajf6het, mert jf3l bedrja a fagyokat, de szerintem a nagy nye1ri meleget nem kedveli. Szf3val, nem tudom, melyik lenne jf3, valf3szednűleg egyik se.


#13 - 2012-12-15 12:39 - Prudy (vendég)

Your answer shows real intellingece.


#12 - 2012-11-15 1:04 - Milena (vendég)

Na, Dia sze9p Le1tod, pedig mi sokszor egyete9rtfcnk, de ezek srenizt ez teljesen me1shogy szf3ledt meg titeket, mint engem.Engem sehogy Kfclf6nlegesek a rajzok??? Ezt hogy e9rted? Ja, e9s mi is fennakadtunk azon h melyik melyik ege9r, de kiderfcl az egyik mondatbf3l! vmi olyasmi, hogy Gura levette a serpenyő fedele9t e9s akkor le1tod h az a piros (vagy fordedtva vagy valami ilyesmi ). Na, de f6rfclf6k, hogy valaki meg van veszve e9rte, lehet h me9g a ve9ge9n egyedfcl maradok a ve9leme9nyemmel.


#11 - 2012-09-24 5:19 - Ntokozo (vendég)

Na, Dia sze9p Le1tod, pedig mi sokszor egyete9rtfcnk, de ezek sznerit ez teljesen me1shogy szf3ledt meg titeket, mint engem.Engem sehogy Kfclf6nlegesek a rajzok??? Ezt hogy e9rted? Ja, e9s mi is fennakadtunk azon h melyik melyik ege9r, de kiderfcl az egyik mondatbf3l! vmi olyasmi, hogy Gura levette a serpenyő fedele9t e9s akkor le1tod h az a piros (vagy fordedtva vagy valami ilyesmi ). Na, de f6rfclf6k, hogy valaki meg van veszve e9rte, lehet h me9g a ve9ge9n egyedfcl maradok a ve9leme9nyemmel.


#10 - 2012-08-27 6:53 - Arpit (vendég)

Nagyon jf3 a fejtf6rő! Kfclf6nf6sen kednai oldalrf3l ne9zve ve1ratlan, ahonne9t a jneelk egyedfcl zi olvasata le9tezik, e9s csak vakarja a feje9t az ember, hogy hogy lehet ennyi mindent kiolvasni belőle A kednai udvarhf6lgy-rege9nyekben is sokszor szerepel macska, de amennyire le1tom, Jape1nban nagyobb kultusza volt. Versekben is tf6bbszf6r jelenik meg (Kedne1ban inke1bb csak a festme9nyeken kedvelte9k).Hogy macskafestőkf6nyvek e1tkerfcltek, azt valf3szednűnek tartom. Te1jke9p- e9s bambuszfestőkf6nyvekről tudom, hogy e1tkerfcltek, mie9rt ne vittek volna e1t ilyet is. c9s me9g a 16. sze1zadbf3l is le1ttam olyan jape1n macskafestme9nyt, amely a ne9he1ny sze1zaddal kore1bbi mintakf6nyvek előedre1sait tfckrf6zte. Azokat tehe1t musze1j volt a mesternek vagy a mester mestere9nek is olvasnia.


#9 - 2012-07-11 16:07 - Mido (vendég)

adeptusMe9g megjegyezne9m, hogy a nyveli e9rettse9gi tizenegyne9he1ny e9vvel ezelőtt sem volt az a kimondottan embertprf3be1lf3 feladat.Amit ezzel a Spirf3-re9szlettel csine1ltak, he1t az beteg.Arra is kedve1ncsi lenne9k, hogy azok kf6zfcl, akiknek a glossze1val volt proble9me1juk, he1ny tudna megedrni egy szabe1lyos glossze1t.


#8 - 2012-06-05 3:53 - Archi (vendég)

Lizf3e9rdekes volt. Pe1r e9ve nekemugrottak a szfclőin, amkior azt mondtam, nem kellene harmadikosokkal (alsf3 tagozat!!!) fordedttatni, mert megf6li a nyelvet e9s a nyelv ire1nti e9rdeklőde9st, e9s a fordedte1s olyan spe9ci terfclet, amit re1e9rne9nek ke9sőbb is gyakorolni, s te1n nem ezzel kellene kezdeni, meg a tf6bboldalas szf3magole1ssal hanem je1tszani, kommunike1lni ke9ne a nyelvvel. persze fenne1ll, h nincs igazam. Milyen e9rze9s tane1rke9nt figyelni az e9retse9gizőidet?


#7 - 2012-04-20 3:52 - Vgmc (vendég)

Kedves Bertalan!Igaza van, az egerek mapanse1g me1r nem csak erdő, mező mellett lelhetők fel, s nem csak hideg időben mere9szkednek egyre kf6zelebb otthonunkhoz Te9telezzfck fel, hogy az előbb emledtett lelőhelyekről e9rkezik a re1gcse1lf3, ebben az esetben a le1bazathoz kf6zel le9vő re9szt ( főleg ha a fal előtt fa / te9gla stb. tale1lhatf3 ) kf6nnyebben ele9ri.Őszinte9n bevallom az egerekhez annyira nem e9rtek, hogy vajon a falon fel tudnak-e me1szni, vagy a kf6zeli fe1krf3l / bokrokrf3l e1t tudnak-e jutni az ereszalje1hoz esetleg me1r fent vannak-e a padle1son.Egy a le9nyeg a hőszigetele9s e9s az ereszalja tale1lkoze1se1ne1l is ugyanolyan gondosan kell elje1rni, mint a tf6bbi re9szen. Tudom keve9sbe9 lehet ele9rni, nem le1tja senki stb., de e9ppen aze9rt, hogy egy ilyen te1made1stf3l megve9dhessfck otthonunkat.Ha egyszer sikerfcl megkezdenifck a rendszert, nem csak melegedni tudnak ott, hanem fajabb lyukakat ve1jnak.A me1sik ok a harke1lyok. Zord te9li hidegben ők is előszeretettel kopogtatje1k he1zunk fale1t a legjobb minőse9g ellenőrf6k lesznek csak a mi ke1runkra Sajnos az e9pedtkező emberek egy re9sze me9g mindig szeretne spf3rolni az anyagon e9s a


#6 - 2012-03-11 14:24 - Sossio (vendég)

Kedves Bertalan!Igaza van, az egerek anmapse1g me1r nem csak erdő, mező mellett lelhetők fel, s nem csak hideg időben mere9szkednek egyre kf6zelebb otthonunkhoz Te9telezzfck fel, hogy az előbb emledtett lelőhelyekről e9rkezik a re1gcse1lf3, ebben az esetben a le1bazathoz kf6zel le9vő re9szt ( főleg ha a fal előtt fa / te9gla stb. tale1lhatf3 ) kf6nnyebben ele9ri.Őszinte9n bevallom az egerekhez annyira nem e9rtek, hogy vajon a falon fel tudnak-e me1szni, vagy a kf6zeli fe1krf3l / bokrokrf3l e1t tudnak-e jutni az ereszalje1hoz esetleg me1r fent vannak-e a padle1son.Egy a le9nyeg a hőszigetele9s e9s az ereszalja tale1lkoze1se1ne1l is ugyanolyan gondosan kell elje1rni, mint a tf6bbi re9szen. Tudom keve9sbe9 lehet ele9rni, nem le1tja senki stb., de e9ppen aze9rt, hogy egy ilyen te1made1stf3l megve9dhessfck otthonunkat.Ha egyszer sikerfcl megkezdenifck a rendszert, nem csak melegedni tudnak ott, hanem fajabb lyukakat ve1jnak.A me1sik ok a harke1lyok. Zord te9li hidegben ők is előszeretettel kopogtatje1k he1zunk fale1t a legjobb minőse9g ellenőrf6k lesznek csak a mi ke1runkra Sajnos az e9pedtkező emberek egy re9sze me9g mindig szeretne spf3rolni az anyagon e9s a


#5 - 2012-01-03 11:07 - Bones (vendég)

The paragon of unedrtasnidng these issues is right here!


#4 - 2011-11-09 4:54 - Finch (vendég)

Yeah that's what I'm tlaknig about baby--nice work!


#3 - 2011-08-12 2:03 - Jimmy (vendég)

Good points all around. Truly appcreiaetd.


#2 - 2007-11-08 17:48 - LIME (vendég)

jaja nekem meg kéne valami fehér egér...


#1 - 2007-11-08 16:13 - mouse (vendég)

hello! nagoynkirályok az egerek, de mivel az öcsémnek venném jó lenne,ha lenne vmi olcsóbb fajta és kék színű. olyasmi mint ami van nektek bordó színben.Az oldal üzemeltetője a Blue Brand Kft.